Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji serwis informacyjny
GOKSiR
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacje o rachunku bankowym
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 Zł (2024)
 • ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 Zł (2023)
 • ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 Zł (2022)
 • ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 Zł (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Przetargi 2021
 • Przetargi 2020
 • ORGAN
 • Dyrektor
 • Komisje
 • PRAWO LOKALNE
 • Statut
 • Regulaminy
 • Zarządzenia
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Budżet
 • Deklaracja dostępności
 • Sprawozdanie finansowe
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO (2020)

    Dostawa środków czystości na potrzeby GOKSiR Przecław w roku 2021.

  Dostawa środków czystości na potrzeby GOKSiR Przecław w roku 2021.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - Dostawa środków czystości na potrzeby GOKSiR Przecław w roku 2021.pdf
  2. Załąznik Nr 1 do Zapytania (oferta).docx
  3. Załącznik Nr 1 do Oferty.docx
  4. Załącznik nr 2 do Oferty.docx
  5. Załącznik Nr 2 do Zapytania (RODO).docx
  6. Załącznik Nr 3 do Zapytania (wzór umowy).docx
  7. Protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-04
    opracował Administrator BIP dnia 2020-12-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu na rok 2021.

  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu na rok 2021.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby GOKSiR Przecław w roku 2021.pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik Nr 2 - zestawienie materiałów biurowych.docx
  4. Wzór umowy.docx
  5. Załącznik RODO.docx
  6. Protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-30
    opracował Administrator BIP dnia 2020-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ochrona fizyczna osób i mienia dla GOKSiR w 2021r.

  Ochrona fizyczna osób i mienia dla GOKSiR w 2021r.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - Ochrona osób i mienia GOKSiR 2021.pdf
  2. Załącznik Nr 1 do Oferty.docx
  3. Załącznik Nr 2 do Oferty.docx
  4. Załącznik Nr 1 do Zapytania (wzór umowy).docx
  5. Załącznik Nr 1 do Umowy.docx
  6. Zmiana treści zapytania ofertowego - Ochrona osób i mienia w GOKSiR w 2021r..pdf
  7. Rozstrzygnięcie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-26
    opracował Administrator BIP dnia 2020-11-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług prawnych dla samorządowej jednostki kultury w roku 2021.

  Świadczenie usług prawnych dla samorządowej jednostki kultury w roku 2021.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - obsługa prawna.pdf
  2. Załącznik Nr 1 do Oferty.docx
  3. Załącznik nr 1 do Zapytania.docx
  4. Załącznik nr 2 do Oferty.docx
  5. Załącznik Nr 2 do Zapytania (RODO).docx
  6. Załącznik nr 3 do Oferty.docx
  7. Załącznik nr 3 do Zapytania.docx
  8. Załącznik nr 4 do Zapytania (wzór umowy).docx
  9. Protokół z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-23
    opracował Administrator BIP dnia 2020-11-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra